Học phí Cao Đẳng Cao Thắng 2021

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên nghiệp khá uy tín ở TPHCM. Điểm mạnh của trường là tập trung nghiên cứu, ứng dụng những phát triển kỹ thuật, công nghệ để giải quyết những vấn đề trong đời sống, sản xuất ở thực tế.

Trường đào tạo 3 hệ Cao đẳng kỹ thuật, Trung học kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật bậc 3/7; với 18 ngành, nghề.

Thời gian đào tạo: 3 năm (Riêng Kế toán doanh nghiệp và Hàn: 2.5 năm)

Trường tuyển sinh cả nước với các phương thức như xét tuyển:

  • Học bạ THPT: 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12). 
  • Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT. 
  • Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực  của Đại học Quốc gia Tp.HCM. 

Là trường cao đẳng công lập nên mức học phí của trường khá thấp.

Học phí Cao Đẳng Cao Thắng 2021-2022

Năm học 2021-2022 học phí Cao đẳng Cao Thắng dự kiến:

Các ngành kỹ thuật: Khoảng hơn 5,7 triệu đồng/học kỳ

Ngành Kế toán: Khoảng hơn 4 triệu đồng/học kỳ

Học phí Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng 2020-2021

Năm học 2020-2021 học phí Cao đẳng Cao Thắng dự kiến:

Hệ cao đẳng: Từ 4.000.000 – 5.700.000 đồng/ học kỳ tuỳ ngành.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác