Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM các năm

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2020

1. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020

2. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa xét theo điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2019

1. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa xét theo điểm thi THPT QG 2019

2. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa xét theo điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2019

Bình luận từ Facebook
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác