Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã  là trường đại học công lập, có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Điểm chuẩn vào trường ở mức tương đối cao.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2021

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2020

TextDescription automatically generated
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2020

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2019

Năm 2019, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh ba ngành với điểm chuẩn từ 20,75 đến 22,9, tăng hơn 2 điểm so với năm 2018.

Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất 22,9, tăng gần 3 điểm so với năm ngoái, kế đó là An toàn thông tin với 21,5 điểm.

Kỹ thuật điện tử, viễn thông có điểm chuẩn thấp nhất trong ba ngành với 20,75, dù đã tăng 2,5 điểm so với năm 2018.

Năm 2019, trường tuyển sinh theo ba tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh).

STTNgànhĐiểm trúng tuyển
1Công nghệ thông tin22,9
2An toàn thông tin21,5
3Kỹ thuật điện tử, viễn thông20,75

Xem thêm các bài viết tương tự khác:

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác